Odporúčame

Najbližie v P*AKTe

→ Celý program

P*AKT je platforma pre performatívne, hudobné a vizuálne umenie, vzdelávanie a kolaboráciu umenia s inými vednými odbormi.

Sídlime na Pionierskej 17 v Bratislave a poskytujeme miesto aj umelcom z marginalizovaných komunít, zdravotne znevýhodneným tvorcom a LGBTI+ autorom a autorkám.

→ Viac o nás

Sme nezávislá kultúrna inštitúcia. Bez vašej podpory nemôžeme robiť to, čo považujeme za dôležité - byť bezpečným miestom pre všetky formy umenia vrátane tých okrajových.

→ Podporte P*AKT

P*AKT je priestorné centrum pozostávajúce z veľkej eventovej sály a menšej sály s barom. Priestory radi poskytneme spoločensky zodpovedným firmám a jednotlivcom.

→ Prenájom priestorov