22. 8. 2022 — 19:00 Divadlo ↗ Lístky

AUTO ³ / AUTONOMY

„Autonomy“, sólová vizuálno-tanečná pohybová performance je kolektívnou prácou, v ktorej sa autori zaoberajú otázkou autonómie v kontexte kreatívnej umeleckej práce, oproti svojim strachom v podvedomí a vonkajším vplyvom pri tvorbe.

„Neprerušuj svoje myšlienky slovami. Vojdi a usaď sa v tichu.” Predstav si (pekuliárny) pohyb, myseľ a telo, ako objekty pozorovania a ohýbania, počuješ?

„Tento proces vs. dielo, je moje rezonujúce telo a moja tancujúca myseľ. Návaly rezonancií v rôznych častiach bytu, ako dlhodobý rituálny performatívny experiment mi pomáhajú zachytávať prieniky medzi sebou ako tanečnicou a sebou ako človekom. Celý rok obsesívne skúmam a analyzujem rizomatické vystreľovanie impulzov, ktoré moja myseľ produkuje. A telo prežíva.” Autonomy je proces a je dielo o tvorbe diela. Je vlastnou terapiou, je učením sa a prijímaním vlastnej autonómnosti.

„Autonomy“ je zavŕšením sólo tanečných predstavení „Autopilot“ a „Autocorrect“ Sone Kúdelovej, v ktorých otvorila konfrontáciu s elementárnymi konfliktami v jej živote.

Hrajú: Soňa Kúdeľová, Boris Vitázek