25. 8. 2022 — 19:00 Divadlo ↗ Lístky

AUTO ³ / Autopilot

„Je ťažoba naozaj hrozná a ľahkosť nádherná? Hľadanie vnútornej rovnováhy v kolobehu (ne)aktivity. Činnosti i nečinnosti, ťažobe i ľahkosti. V každodennosti.“

Autopilot – automaticky pilotovaný stroj, funguje spontánne. Viaže sa k životu takému, aký je. Zastáva rolu vedomia i nevedomia ľudského bytia. Rozhoduje v situáciách, kedy bytie nevládze, nechce, nevie. Je pohodlnou alternatívou jednania, keď fyzická alebo psychická stránka zlyháva a podlieha lenivosti či nerozumnosti. „Vychovávame sa ním. Nechávame ho konať, ale modulujeme ho, ak chceme. Alebo ak vieme.“