10. 12. 2022 — 19:00 Divadlo ↗ Lístky

Demokratka Erža / gynokritická púť

DEMOKRATKA ERŽA  

v rámci projektu GYNOKRITICKÁ PÚŤ

Dokumentárna dráma otvára zabudnutý povojnový súdny proces. Kto udal Dr. Alžbetu Gwerkovú Göllnerovú (1905-1944), hungaristku, slovakistku, historičku a priekopníčku demokracie pre ženy? 

„Je skutočne ťažko pochopiteľné, že sa bráni človeku, keď chce pracovať, keď chce prispieť k obohateniu národnej vedy a národnej kultúry. Ja chcem vážne pracovať. Pracovať do umorenia, ale bez toho, že by som z toho chcela niečo vytĺcť.“

(Dr. Alžbeta Gwerková – Göllnerová)

Hra a inscenácia vychádzajú z autentických archívnych dokumentov – listov, úradných dokumentov aj z bohatého fotografického materiálu, ktoré sa nachádza v Slovenskom banskom múzeu, Slovenskom národnom archíve, v jeho pobočkách v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici a v súkromných zbierkach.

Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová (1905-1944) bola slovenská hungaristka, prekladateľka z maďarčiny, literárna vedkyňa a historička, absolventka Karlovej univerzity v Prahe, kde získala i doktorát. V roku 1937 sa habilitovala na Univerzite Komenského v Bratislave. V spolueditorstve s Jarmilou Zikmundovou  vydala v roku 1938 a 1939 obsiahlu učebnicu pre výchovu demokratickej ženy Žena novej doby, ktorá však čoskoro bola zakázaná.  Posledné roky života strávila v Banskej Štiavnici po boku svojho manžela, akademického maliara Edmunda Gwerka. Obaja sa zúčastnili Slovenského národného povstania. Na jeseň roku 1944 Dr. Gwerkovú zatklo Gestapo a až po vojne objavili jej telo v masovom hrobe v Kremničke.

Produkcia: Reminiscencie a Art Café

Hrajú: Lenka Libjaková a Šimon Ferstl

Hudobné kompozície a živá interpretácia: Andrej Krajčovič

Scéna a kostýmy, maľba plagátu: Katarína Holková

Dramaturgická a hudobná spolupráca: Verona Hajdučíková

Animácie: Matej Kuhn

Produkčná spolupráca: Katarína Chrústová

Technická spolupráca: Henrich Žucha

Scenár a réžia: Anna Grusková

Vznik inscenácie a projekt z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia. Projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj. Repríza inscenácie je podporená Nadáciou mesta Bratislavy.

________________________________

Zo záznamu spomínajú pamätníci Katarína Kovácsová a Július Pántik, autentické dokumenty čítajú Vlado Zboroň, Igor Kuhn, Verona Hajdučíková, Markéta Dulavová, Nina Žiláková a Anna a Damas Gruskovci

 Spolupracovali: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Eleuzína

Použité dokumenty a fotografie sa nachádzajú v Slovenskom banskom múzeu, Slovenskom národnom archíve a v jeho pobočkách v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici a v súkromných zbierkach.

Text hry vznikol aj vďaka dvojtýždňovej rezidencii v Divadle Pôtoň v Bátovciach v októbri 2020.

Premiéra 15. a 16.6.2021 v budove bývalého Československého reálneho gymnázia, Akademická 19 v Banskej Štiavnici

Projekt Gynokritická púť bol podporený Bratislavským samosprávnym krajom. Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR.