19. 11. 2023 — 19:00 Vernisáž ↗ Lístky

Foreign Places: vernisáž & predstavenie foto-poetického knižného projektu @P*AKT

„𝐈 𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐭 𝐬𝐞𝐞𝐤. 𝐈 𝐟𝐢𝐧𝐝.“ – Pablo Piccaso

Foreign Places je kolaboratívnym umeleckým projektom vo forme knihy, prostredníctvom ktorého sa jeho autori – Ladio Bodik (text; mom. SR) a WanderBlack (fotografie, UK) – snažia o prepojenie textových a fotografických vhľadov do prchavej povahy (súčasnej) existencie. Fúziou svojich komorných síl sa tak pokúšajú o dosiahnutie aspoň čiastočne kompaktnej zeitgeistovej výpovede o/vo svete poznačenom erupciou „všetkého, všade, naraz”.

Pomáha im pritom čas – predkladaná práca má časozberný, pomaly „kvasený“ charakter. Obsah diela k tomu definuje poetika prameniaca z nepretržitej – no chcenej – dislokácie, keďže obaja pracujú s prizmou dlhoročnej cesty naprieč priestormi, v ktorých pôsobili alebo do ktorých vycestovali. Čiastočne beatnický rys práce sa preto nedá spochybniť. Fotografické a poetické obrazy sú zároveň osobnými momentkami cestou nabudeného vnímania prekĺzavajúceho predovšetkým do nekonečnej vnútornej krajiny, ktoré, ako dúfajú, v sebe nesú potenciál presahu poza osobný príbeh, kde „foreign“ sa postupne zmení na „familiar“.

Jasnou kotvou v hlbinách ich spoločnej práce je revolučný rok 1989 nesúci zásadný význam pre oboch autorov, pretože predstavuje kľúč k (ich) otvorenej a život informujúcej ceste. Kniha je svojím spôsobom členitým ľúbostným listom práve tomuto roku a spoločenským posunom, ktoré sa počas neho započali.
___
Dielo je napísané v anglickom jazyku.

𝐣𝐞𝐝𝐢𝐧𝐞́ 𝐳̌𝐢𝐯𝐞́ „𝐅𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬“ 𝐩𝐨𝐝𝐮𝐣𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐯 𝐭𝐨𝐦𝐭𝐨 𝐫𝐨𝐤𝐮
=vernisáž
=výstava fotografií
=hudba
=čítanie
=rozhovory s autorom
=predstavenie knihy

Vstupné dobrovoľné
Otvorenie o 18:30
Začiatok vernisáže o 19:00