15. 5. 2023 — 16:00 Tanec ↗ Lístky

Nová dráma / New Drama: matter

GAFFA/NESKORÝ ZBER

Kolektív autorov: matter

Réžia: Martin Hodoň

Tanečné dielo matter v réžii Martina Hodoňa je osobnou, ironickou i nadsadenou sebareflexiou etablovanej generácie umelcov – tanečníkov Daniela Račeka a Anny Sedlačkovej a dramaturgičky Dáše Čiripovej. Jednotlivé časti inscenácie s rôznymi tvorivými prístupmi vypovedajú o ich tvorbe, prežívaní, no najmä o dožívaní. Ako sa vyrovnať s obmedzenou životnosťou vlastného tela a načo sú nám nadobudnuté vedomosti a životné skúsenosti? Je náš postupný zánik determinovaný tým, že sa z nás stanú len prázdne schránky, v lepšom prípade exponáty vystavené druhým ľuďom na obdiv či výskum, v horšom prípade ponechané druhým len na starosť? Dokážeme sa pred týmto vyprázdnením dostať aspoň k ako-takému životnému naplneniu? 

Predstavenie je vhodné pre divákov a diváčky od 15 rokov.

Dĺžka predstavenia: 70 min. bez prestávky

Jazyk predstavenia: anglický

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partneri projektu sú P*AKT Bratislava a CO.Labs Brno.