18. 6. 2023 — 9:00 Workshop ↗ Lístky

Postav sa za iných ľudí (workshop bystander intervention)

🤼‍♂️ PRE ÚČASŤ SI KÚP VSTUPENKU A VYPLŇ DOTAZNÍK:
https://forms.gle/AhwaagjW6aTnGN119

🤼‍♂️ Chcete sa vedieť postaviť za ľudí, ktorí sú terčom slovného alebo fyzického obťažovania? Bystander intervention workshop vám ponúka stratégie prevencie násilia, ktoré môžete využiť pri vyhodnocovaní situácie a rozhodovaní sa o spôsobe pomoci.
Cieľom workshopu je posilniť schopnosti jednotlivca aj kolektívu s cieľom zvýšenia bezpečnosti.

🤼‍♂️ Účasť je vhodná pre ľudí, ktorí sa obťažovaniu a násiliu nechcú len nečinne prizerať, ale chcú byť schopní*é povedať „Pomôžem ti!“ a prispieť tak k potlačeniu násilia na ulici, v rodine, v škole alebo práci.

🤼‍♂️ Dvojhodinový program ti pomôže:
• Zmapovať možnosti pomoci s dôrazom na kontext
• Uvedomiť si svoje silné stránky a limity v rámci pomoci
• Osvojiť si jednoduché slovné a fyzické stratégie pomoci
• Zvýšiť sebavedomie pri riešení nepríjemných situácií, ktoré vidíš

🤼‍♂️ Podujatie bude viesť Bianka Urbanovská zo Za seba sebaobrana.

🤼‍♂️ Podujatie podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Ministerstvo spravodlivosti SR.