16. 2. 2023 — 11:00 Divadlo ↗ Lístky

Projekt METAMORPHOSIS – verejná generálka – organizované predstavenie

Téma procesu premeny v období adolescencie ponúka obrovské množstvo podtém, ktorým by sme
mohli alebo mali venovať pozornosť. Spracovávanie reakcií zmien v tele, sebahodnotiace procesy,
hľadanie identity, nejasná budúcnosť, spoločenské dianie a nekontrolovaný vplyv sociálnych sietí…
Projekt METAMORPHOSIS s láskou upriamuje pozornosť na našu mládež, ktorej je táto
tanečná performancia venovaná.
Neodkazuje na žiadnu konkrétnu problematiku vývojového obdobia človeka. Tvorivý tím
vychádzal zo svojich spomienok, pocitov, vnemov či myšlienok na obdobie, v ktorom sa formovali
do fázy dospelosti.
Tanečná performancia vznikala na základe vizuálnych ideí autorky Zuzu Hudek. Rôzne
recyklované materiály, kusy odevov, formy a tvary boli inšpiráciou pre choreografiu Barbory
Janákovej.
Odpovede z dotazníku, ktorý vyplnilo sedemdesiat mladých respondentov ponúkli paletu módnych
štýlov, hudobných žánrov a pohľadov na svet. Autorky projektu zorganizovali konkurz na mladú
performerku, vďaka ktorému stretli Dášu, študentku 2. ročníka gymnázia.
Cez slová a ilustrácie z knihy “Sedem strašidiel pod posteľou” (“Alma y los siete monstruos”)
autoriek Iria G. Parente a Selena M. Pascual sa tvorivý tím ponoril do témy duševného zdravia a
pocitov adolescentov v procese premeny. 
Súčasťou predstavenia je výstava, ktorá dokumentuje a sprostredkuje divákom proces
tvorby.
„Byť normálnym v období dospievania je samé o sebe nenormálne.“ — Dame Edna Everage
fiktívna osoba 1934

KONECEPT, KOSTÝMY a OBJEKTY: Zuzu Hudek
CHOREOGRAFIA: Barbora Janáková
TANEC a TVORBA POHYBOVÉHO MATERIÁLU: Daniel Raček, Soňa Kúdelová, Magdaléna Takáčová, Dáša Grambličková
SVETELNÝ DIZAJN: Juraj Čech
HUDBA: Stroon
PRODUKCIA a PR: Soňa Kúdelová, Magdaléna Čisárová, ZUZU HUDEK design s.r.o
HLAS: Sebastian Franko
GRAFICKÝ DIZAJN: Boris Vitázek
FOTOGRAFIE: Simona Babjaková

Sponzori: Ján Porkert, SIGNATECH spol. s r. o., Adam Čapucha – Čapucha Rodinne Vinárstvo z Limbachu

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partneri projektu: Telocvičňa – Rezidenčné Centrum pre Tanec / Platforma pre súčasný tanec,
Nadácia Cvernovka, Bratislavský samosprávny kraj, Kultúrne centrum PAKT, o.z.mimoOs