17. 3. 2024 — 19:00 Festival ↗ Lístky

tl;dr @P*AKT

TL;DR  

16. & 17. 3. 2024

19:00 @P*AKT  

Lístky: https://tootoot.fm/sk/events/65e25bf4a2ec3d17d4451a8e

Dvojdňové podujatie projektu Batyskaf zamerané na experimentálne projekty aktualizujúce slovenskú literárnu klasiku! 🌲🐓🐖🐂🍺🔥☠️

🔥 Nachádzame sa v situácii, kedy je časťou politického establišmentu “národná” kultúra vyzdvihovaná a považovaná za jedinú “správnu” a “hodnotnú”. No je vôbec možné slovenskú literárnu klasiku, s ktorou sa väčšina z nás stretla len v rámci povinného čítania na gymnáziu, vnímať ako základný kameň našej kultúrnej identity? Aká je jej hodnota v prítomnosti a jej aktualizačný potenciál v performatívnych dielach, ktoré nie sú len slepou replikáciu vyprázdneného historického gýču? tl;dr uvedie nové multižánrové diela súčasných slovenských umelcov a umelkýň, ktoré sú snahou rekontextualizovať “slovenskú” kultúru v podobe a estetike súčasného umenia.  

Vystupujúci:  

👱🏼‍♀️👶🏼🎧 Michal Cáb a DJ BOL uvedú audio-textuálnu performance Utajené dušičky na motívy knihy Moje deti, dva životy od kolísky po hrob od  Eleny-Maróthy Šoltésovej.

Utajené dušičky

„Kde sú teraz utajené tie čujné, bystré dušičky mojich detí? V akej to väzbe? Pravým božím zázrakom je také dieťa. Že telo rastie a podľa zákona prírody sa vyvíja, to chápem. Ale kde sa vzala dušička?”

Prevažne audio-textuálna pocta autobiografickej knihe Eleny-Maróthy Šoltésovej Moje deti, dva životy od kolísky po hrob.

Spisovateľka, publicistka a tichá a neúnavná bojovníčka za ženské práva Elena-Maróthy Šoltésová sa po pragmatickom vydaji (1875) ocitá v domácnosti s deťmi a začína si zapisovať postrehy a rôzne príhody z ich rodinného života. Vznikol tak podrobný, pozoruhodne všímavý a jednoducho pekný záznam prvých a posledných krokov svojich ratolestí, ktorý by jej mohla závidieť nejedna rodička či rodič.

Svojskú interpretáciu diela s neveľmi šťastným koncom predstavia zvukový umelec Michal Cáb a DJ BOL (z hudobno-performatívneho telesa Hrb/Bol). Vystúpia hudobné nástroje, stroje digitálne i analógové, ľudia aj neľudia.  

Tieňová dramaturgia: Bolka

👶🏼🐓🐂🫶🏼🐻👶🏼

💥🔔📢 Filip Ruisl uvedie novú sound-performance pripravenú špeciálne pre festival tl;dr

Zvuková performance, kde sa klasická slovenská literatúra, zasadená do zvukových scenérií a textúr, stretáva s experimentálnym spracovaním reči a hovoreného slova. Vychádza z excentrickejších diel ktoré formovali vývoj jazyka, mesta a spoločnosti, a spracovaním ich dáva do kontrastu so súčasným sociálno-politickým dianím.📢🔔🗯️🔥✨🗯️

🌲🪱🥔 Víťazmi Open Callu sa stali Milo Juráni a Katarína Marková s ich projektom Zeľinkár

Juraj Fándly: Zeľinkár

(performatívne čítanie)

Juraj Fándly bol katolícky kňaz, národný buditeľ, autor náučných kníh o správnom hospodárení, do ktorých zahrnul aj moderné poznatky svojej doby. Okrem toho bol dedinský bylinkár, šíriteľ myšlienok DIY, nepriateľ povier, no priateľ ľudovej múdrosti. Jeho príručka Zeľinkár z roku 1793 vznikla ako kompilát rôznych zdrojov, autorov aj knižníc poznania. Spolu s nahromadeným dobovým poznaním fytofarmakológie sa do jazyka, štruktúry aj do matérie textu dostali dobové naratívy. Tie odzrkadľujú aj dobové mocenské štruktúry, hierarchie, normy, dogmy a presvedčenia.

Predsmrtné symptómy modernity – nekončiaca hegemónia bieleho muža, rast alternatívnych médií, influencerov a zdravovedcov sú živnou pôdou pre rekontextualizáciu Zeľinkára. Verejné čítanie s prvkami performance, hrania sa a koncertu chce byť poctou ľudovému poznaniu a kritikou vesmíru hoaxov, konšpirácií a alternatívnych faktov. Katarína a Milo predvedú rozpačitý rituál ozdravenia seba, ostatných aj sveta, pred ideovo spriaznenou komunitou.

Recepty: Juraj Fándly

Performance: Milo Juráni, Katarína Marková

🥔☠️☠️✨🌲🪱

Súčasťou podujatia bude aj diskusia na tému aktualizačného potenciálu slovenskej klasiky v súčasnosti.

Kompletný program s presnými časmi jednotlivých výstupov doplníme čoskoro.

tl;dr je performatívno-literárny cyklus, ktorý platforma Projekt Batyskaf organizuje od roku 2016. Jeho hlavným cieľom je sprostredkovať vznik audio-vizuálnych inštalácií a multižánrových diel. V rámci cyklu vzniklo viac ako 15 projektov, na ktorých spolupracovali umelci a umelkyne z rôznych odvetví. V roku 2024 prvýkrát prezentujeme diela vytvorené pre tl;dr v rámci viacdňového podujatia.  

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.